مجموعه گیری

طرح تشویقی سایت یکی از روشهای کسب درآمد برای کاربران هست و در این روش سایت بخشی از مبلغ تبلیغات خود و هزینه تبلیغات خود را مستقیما به کاربرانی که برای سایت تبلیغ میکنند پرداخت مینماید حتی اگر کاربر به سایت واریز نداشته باشد.

در این سیستم درصد سودی که از برد و باخت کاربر زیر مجموعه شما حاصل میشود به شما پرداخت میشود . بنابراین چنانچه کاربر زیر مجموعه شما برنده شود درصدی به عنوان عدد منفی به حساب شما لحاظ میشود و چنانچه کاربر زیر مجموعه شما بازنده شود درصد مربوطه به صورت مثبت به حساب زیرمجموعه گیری شما اضافه میشود. حال اگر مقدار باخت کاربر زیرمجموعه شما بیشتر از بردهایش باشد مبلغ در کل مثبت میشود و این مبلغ در پایان هر ماه به حساب جایزه شما منتقل میشود. توجه کنید تمام کاربران زیر مجموعه شما ملاک هستند ممکن است یک کاربر زیر مجموعه شما برد بیشتر داشته باشد و این سبب شود درصد سود منفی برای شما لحاظ گردد و کاربر دیگه باخت بیشتری داشته باشد و درصد سود مثبت داشته باشد این درصدهای سود و ضرر تمام کاربران زیر مجموعه شما با هم جمع میشوند و به عنوان مبلغ سود کلی به شما پرداخت میشود در این حالت اگر در انتهای هر ماه مبلغ کلی که از زیر مجموعه ها دریافت کرده اید مثبت باشد به حساب جایزه منتقل میشود ولی اگر منفی باشد مبلغی منتقل نمیشود ولی این مبلغ منفی برای ماه بعد صفر میشود و در محاسبات ماه بعدی برای کمک به کاربر منتقل نمیشود. هر مقدار کاربران زیر مجموعه شما بیشتر و فعالتر باشند درآمد شما بالاتر خواهد رفت .

نکات مهم در این سیستم:

1. مبلغ سود و ضرر هر کاربر زیرمجموعه شما محاسبه شده و به شما نمایش داده میشود چقدر از هر کاربر سود یا ضرر دریافت کرده اید.

2. اگر مبلغ شما منفی باشد در انتهای ماه به ماه بعدی منتقل نمیشود.

3. امکان اینکه زیر مجموعه ای را از لیست شما حذف  شود وجود ندارد.

4. امکان اینکه کاربری که ثبت نام کرده را زیر مجموعه شما کنیم وجود ندارد.

5. درصد زیرمجموعه گیری در ابتدای صفحه  زیرمجموعه گیری شما نمایش داده میشود.

به همین منظور کاربران میتوانند با ورود به این صفحه "زیرمجموعه گیری" اقدام به تبلیغات برای سایت با ارسال لینک اختصاصی ثبت نام که در آن خود آنها به عنوان معرف میباشند اقدام نمایند. بنابراین اگر کسی روی این لینک کلیک نماید مستقیما به صفحه ثبت نام سایت ارجاع داده میشود که کاربر جدید را مستقیما زیر مجموعه کاربر معرفی کننده خواهد کرد.

نکته بسیار مهم در تمامی این روشها استفاده از آخرین آدرس سایت میباشد بنابراین هر زمان آدرس قبلی سایت فیلتر شد شما باید آخرین آدرس سایت که در کانال تلگرام و اینستاگرام قرار داده می شود را بدست آورده و در لینک تبلیغ خود تغییر دهید یا مجدد لینک جدید با آدرس جدید را به اشتراک بگذارید تا کاربرانی که با لینک شما قصد ثبت نام دارند با صفحه فیلتر مواجه نشوند .

توجه : سایت به مناسبتهای مختلف ممکن است درصد شارژ زیر مجموعه ها را برای کاربران جدیدی که شما جذب میکنید در یک مقطع زمانی بالاتر ببرد که در "اعلانات" سایت اعلام خواهد شد.